Підприємець – хто він?

Підприємець - хто він?Центральною фігурою підприємницької діяльності є особистість підприємця. Успіх новостворюваних і реформованих сільськогосподарських підприємств залежить від наявності підприємців, особистостей з неординарним типом мислення, характеру та поведінки, свідомості та типів цінностей, для яких притаманні якості, дані від природи, і які не можна набути в процесі навчання: особливий погляд на речі, воля, передчуття, готовність взяти на себе ризик, здатність виділити нове і реально його здійснювати; здатність йти вперед самому, діяти в умовах невизначеності, терпіти невдачі; вміння впливати на людей, змушувати підкорятися, користуватися авторитетом, бути впливовим.

У реальному житті не кожен може бути підприємцем через брак природних даних. Відомо, що 1% – люди, обдаровані винятковою творчою здатністю до підприємницької діяльності, 10 – високою, 60 – помірною здатністю, 30% – не проявляють підприємницьких рис. У сільському господарстві України, як встановлено дослідженнями, більш як 20% керівників господарств, понад третина спеціалістів та близько половини керівників середньої ланки не мають достатніх підприємницьких здібностей. Успішне ведення приватного (як і будь-якого іншого) господарювання неможливе без зміни психології людей. Підприємець повинен бути порядною людиною, що нині притаманне далеко не кожному керівнику (спеціалісту) незалежно від форми власності чи господарювання, тоді як відомо, що формула успіху підприємця має такий вигляд:

УСПІХ = професіоналізм + порядність.

У зв’язку з цим для розвитку підприємництва в аграрному секторі потрібні нижченаведені практичні дії:

  • пошук людей, здатних до підприємницької діяльності, через анкетування та тестування всіх спеціалістів та керівників сільського господарства;
  • формування розгалуженої національної консультативно-інформаційної та освітньої мережі для підприємців-аграрників через консультативні центри при управліннях агропромислового комплексу, відповідні кооперативні структури, школи бізнесу, „інкубатори“ тощо;
  • забезпечення формування сприятливого для підприємницької діяльності морально-психологічного клімату.

Професійні етичні норми поведінки цивілізованого підприємця, звичайно, регулюються етичним кодексом підприємця (в Україні він поки що не прийнятий), який передбачає: переконаність у корисності справи не тільки для себе, а й для суспільства; віру у свою діяльність як у творчість, визнання необхідності конкуренції розуміння необхідності співробітництва; повагу до себе як особистості  й до інших людей; пріоритет професіоналізму і компетентності; цінування освіти, науки, культури, екології; впевненість, що люди його оточення здатні виконувати певну роботу; прагнення до нововведень, раціоналізму у використанні доходів; відновлення престижності, почесності роботи в аграрній сфері (підняття престижу працівників села).

Не можуть бути засновниками підприємств, організацій і установ військовослужбовці, службові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади й управління, що покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств, особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, а також ті, яким суд заборонив займатися певною діяльністю.

Comments are closed.