Підприємницька ідея (методи пошуку, мотивація)

Підприємницька ідея (методи пошуку, мотивація)Підприємницька ідея як основа інновацій – найбільш дефіцитний ресурс і потребує творчого підходу до її пошуку. Пошук підприємницьких ідей в господарстві доцільно здійснювати нижченаведеними прийомами та методами:

  • аналіз всієї вироблюваної в господарстві продукції на предмет її конкурентоспроможності, довговічності на ринку з даними якісними та витратними характеристиками, відповідності існуючим сучасним технологіям, які забезпечують переваги на ринку;
  • характеристика ринків і каналів збуту щодо їх стабільності; визначення обсягів необхідних інновацій у кожній сфері; організація та управління, розробка планів їх впровадження стосовно кожного продукту, ринку, процесу;
  • мозкова атака. Суть цього методу полягає в тому, що група спеціалістів протягом двох-трьох годин подає пропозиції щодо використання нових можливостей. Потім всі ідеї формують у три групи і робота продовжується з першою з них, куди входять пропозиції з найбільшим потенціалом;
  • описовий, коли пропозиції подаються письмово з якомога коротшим терміном подавання матеріалів – 15-20 хв.;
  • аналіз результатів і можливостей. У першому випадку порівнюються планові та фактичні показники з показниками минулого року, у другому – виділяються підрозділи з кращими результатами діяльності.

Ефект вияву підприємницької ідеї та активізації підприємницької свідомості полягає не в самому аналізі їх дії, а у висвітленні шляхів досягнення вищих якісних та кількісних показників на зборах керівників всіх структурних підрозділів господарства з присутністю керівництва підприємством. Критичним фактором успіху в ринковому середовищі є система матеріального і морального стимулювання за продукування підприємницьких ідей. Як варіант, пропонуються такі форми заохочення:

  • грошова премія в розмірі до п’яти річних зарплат за видатні ідеї, реалізація яких приносить господарству значний успіх;
  • за кращий патент року – грошова премія з видачею почесного значка чи свідоцтва, похвального листа;
  • за кращу ідею року – грошова премія до двох річних зарплат та почесний значок;
  • за найкращі досягнення колективу в продукуванні ідей – грошова премія, свідоцтво, похвальний лист;
  • за активність в пропозиції ідей – грошове преміювання пільговими путівками в санаторії, будинки відпочинку.

Для забезпечення ефективності реалізації інновацій необхідне формування відповідного внутрішньогосподарського підрозділу з більшим ступенем свободи та відповідальності його керівників. Після вибору ідеї складається бізнес-план.

Comments are closed.