Пільги з податку на додану вартість

Пільги з податку на додану вартістьНе є об’єктом оподаткування ПДВ операції:

 •  передавання майна орендодавця у користування орендарю згідно з умовами договору оренди та його повернення орендодавцю після закінчення строку дії договору;
 • сплати орендних платежів за умовами договору фінансової оренди;
 • передавання майна в заставу позикодавцю згідно з договором позики та його повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору;
 • грошових виплат основної суми та процентів згідно з умовами іпотечного кредиту;
 • передавання основних фондів як внеску до статутних фондів юридичних осіб для формування їх цілісного майнового комплексу в обмін на їх корпоративні права.

Звільняються від оподаткування ПДВ операції:

 • харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та громадян у закладах охорони здоров’я;
 • передавання земельних ділянок, що знаходяться під об’єктами нерухомості або незабудовані землі у разі, коли таке передавання дозволене згідно з положеннями Земельного кодексу України;
 •     приватизації державного майна в обмін на приватизаційні папери або компенсаційні сертифікати, а також безоплатної приватизації житлового фонду, присадибних земельних ділянок та земельних паїв відповідно до законодавства;
 • виконання робіт (вартість робіт) з будівництва житла, що здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб, та передавання такого житла у власність таким фізичним особам;
 • надання благодійної допомоги, а саме: безоплатне передавання товарів (робіт, послуг) закладам науки, фізкультури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетів;
 • надання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров’я;
 • надання матеріальної допомоги продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробітку землі багатодітним сім’ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам праці та дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров’я;
 • надання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками в період проведення польових робіт послуг з харчування механізаторів і тваринників продуктами власного виробництва в польових їдальнях;
 • видачі сільськогосподарської продукції власного виробництва підприємств-виробників сільськогосподарської продукції: фізичним особам – власникам земельних паїв внесених до таких підприємств, у вигляді компенсації вартості користування такими паями таким підприємствам, але не більше 70 гри., з розрахунку на повний календарний місяць строку такого користування;
 • фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з підприємством-виробником сільськогосподарської продукції, відповідно до фактично відпрацьованого часу, але не більш як 70 грн., з розрахунку на повний календарний місяць;
 • ввезення товарів критичного імпорту для вітчизняного виробництва.

Обчислюються за нульовою ставкою ПДВ операції з продажу:

 •  молока та м’яса в живій масі сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності і господарювання переробним підприємствам;
 • вугілля та продуктів його збагачення, вугільних та торфових брикетів;
 • електроенергії;
 • газу, імпортованого в Україну.

 

Comments are closed.