План розподілу пайового фонду

План розподілу пайового фондуМайно у колективному сільськогосподарському підприємстві належить його членам на праві спільної часткової власності. Відповідно до цього комісія з питань реструктуризації розробляє план розподілу пайового фонду, який затверджується загальними зборами. У плані визначається структура майна пайового фонду відповідно до якої розподіляється майно, тобто питома вага кожної категорії активів у пайовому фонді (таблиця 4.9). Якщо зі складу господарства виходитимуть люди, вони отримуватимуть свої майнові паї відповідно до структури пайового фонду.

У структурі окремо виділяються основні засоби за групами, незавершене будівництво і устаткування; обігові засоби розподіляються на фінансові та оборотні активи. Після виділення основних та обігових засобів у натурі, якщо власники побажають передати їх новому підприємству, можуть укладатися різні цивільно-правові угоди залежно від типу активів.

Крім того, план розподілу пайового фонду визначає ту частину майна, яка буде персоніфікована між членами КСП у разі їх виходу зі складу господарства, а також інші напрямки використаний майна, наприклад створення резервного фонду.

Акт визначення пайового фонду і план розподілу пайового фонду дійсні протягом 2-х місяців після їх затвердження загаль-ними зборами. Додатком до акта оцінки майна та визначення па-йового фонду є перелік майна, що складає пайовий фонд підпри-ємства.

Comments are closed.