Початок ділових операцій

Початок ділових операційНа етапі початку ділових операцій відбувається розподіл управлінських функцій між правлінням кооперативу і виконавчою дирекцією. Правління зосереджує увагу переважно на питаннях стратегічного розвитку підприємства, його фінансової та маркетингової політики, входження та адаптації підприємства до конкурентного середовища. Виконавчий директор і його команда відповідають за поточну роботу кооперативу відповідно до делегованих повноважень, наявних ресурсів і програми, схваленої правлінням кооперативу.

Джерелом фінансування кооперативу є пайові внески його членів, які можуть сплачуватися в будь-якій схваленій загальними зборами формі: грішми, майном, нематеріальними активами, виконанням робіт для кооперативу та наданням йому послуг тощо. Крім того, кооперативи можуть звертатись і до інших можливих джерел фінансування початку своєї діяльності, якщо це не суперечить принципам кооперації і статутним нормам.

Кооперативи, які мають занадто обмежені „стартові“ кошти, часто розпочинають свою діяльність на основі договорів оренди. Це значно дешевше, ніж придбання готових засобів виробництва, і скорочує час підготовки до розпочинання господарської діяльності. Крім того, оренда суттєво зменшує ризик у тому випадку, коли ідея створення кооперативу не витримає апробації на практиці, або коли діяльність кооперативу за певних обставин припиняється.

Comments are closed.