Порядок обліку коштів статутного фонду

Порядок обліку коштів статутного фондуОблік коштів статутного фонду ведеться на рахунку 85 „Статутний фонд“, а розрахунки з акціонерами – на рахунку  75 „Розрахунки з учасниками“. Після державної реєстрації акціонерного товариства на суму визначеного акціонерного капіталу роблять запис по дебету рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“ та кредиту рахунку 85 „Статутний фонд“, а фактичне внесення коштів відображається по кредиту рахунку 75 в кореспонденції з рахунками по обліку коштів та матеріальних цінностей.

Оплата акцій матеріальними цінностями і основними засобами, включаючи об’єкти, що становлять майновий пай члена колишнього КСГІ, відображається записом по кредиту рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“ в кореспонденції з рахунками 01 „Основні засоби“, 04 „Нематеріальні активи“, 05 „Матеріали“, 06 „Паливо“, 08 „Запасні частини“, 12 „Малоцінні та швидкозношувані предмети“, 41 „Товари“ та ін.

Якщо акціонерне товариство реалізувало акціонерам акції за ціною, що перевищує номінальну вартість, то сума різниці відноситься в кредит рахунку 88 „Фонди спеціального призначення“, субрахунок „Емісійний доход“ у кореспонденції з рахунками обліку коштів (50, 51, 52) та матеріальних цінностей (01, 05, 06, 08, 12 та ін.).
Аналітичний облік статутного фонду акціонерного товариства ведеться на таких субрахунках рахунку 85 „Статутний фонд“:

  • 85-1 „Визначений статутний фонд (випущені акції-)“;
  • 85-2 „Оплачений статутний фонд (акції в обігу)“;
  • 85-3 „Вилучений статутний фонд (акції, які вилучені з обігу)“.

Якщо КСП реорганізується в акціонерне товариство, то пайовий фонд працівників підприємства та осіб, що прирівнюються до їх прав, становить статутний фонд, на суму якого випускаються акції. їх вартість обліковується на субрахунку 85-2 „Оплачений статутний фонд (акції в оброті)“.

Акціонерні товариства мають право викуповувати власні акції у акціонерів. При цьому дебетується рахунок 56 „Інші кошти“, субрахунок „Власні акції, викуплені у акціонерів“ і кредитуються рахунки із обліку коштів (50 „Каса“, 51 „Розрахунковий рахунок“ та ін.).

Викуплені акції можуть анулюватись, перепродаватись або розповсюджуватися між своїми працівниками (акціонерами). Пе-репродаж акцій слід відображати в бухгалтерському обліку на рахунку 46 „Реалізація“. При надходженні коштів в касу, на роз-рахунковий або валютний рахунок акціонерного товариства роб-ляться записи по кредиту рахунку 75 „Розрахунки з учасниками“ та дебету рахунків 50 „Каса“, 51 „Розрахунковий рахунок“, 52 „Валютний рахунок“.

На субрахунку 85-3 „Вилучений статутний фонд (акції, які вилучені з обороту)“ обліковується вартість акцій, що анулюються (дебет рахунку 85 „Статутний фонд“, субрахунок 3 і кредит рахунку 56 „Інші кошти“, субрахунок „Власні акції, викуплені у акціонерів“). На цю суму зменшується статутний фонд акціонерного товариства.

Comments are closed.