Порядок організації інтегрованого формування

Порядок організації інтегрованого формуванняРоботу із створення нової інтегрованої структури здійснює організаційний комітет засновників, якими можуть бути сільськогосподарські, переробні, агросервісні та інші підприємства, громадяни України й іноземні громадяни та юридичні особи, крім випадків, визначених законодавчими актами України.

При створенні агропромислової господарської структури:

 • обгрунтовується мета створення формування;
 • аналізується сучасна ситуація у виробництві та переробці відповідного виду продукції в регіоні створення інтегрованого формування;
 • визначається орієнтовна організаційна структура інтегрованого формування;
 • окреслюється сфера діяльності інтегрованої господарської структури;
 • обгрунтовуються економічні відносини учасників створюваного формування;
 • встановлюється порядок формування статутного фонду та розповсюдження акцій;
 • прогнозується розвиток інтегрованої структури на найближчі роки;
 • визначаються необхідні інвестиції для реалізації проекту розвитку господарської структури та джерела фінансування намічуваних заходів;
 • розраховуються очікувані показники ефективності діяльності інтегрованого формування;
 •  розробляються установча угода і статут інтегрованої структури;
 • скликаються установчі збори для прийняття рішення про створення інтегрованого об’єднання та обрання його виконавчих і контролюючих органів;
 • проводиться реєстрація створеного господарського об’єднання.

Comments are closed.