Порядок уточнення вартості основних засобів

Порядок уточнення вартості основних засобівОцінка основних засобів проводиться шляхом визначення їх відновної та залишкової вартостей.
Відновна вартість – вартість відтворення або вартість заміни основних засобів за сучасними цінами без урахування зносу.

Залишкова (балансова) вартість основних засобів визначається як різниця між відновною вартістю та сумою зносу.

Повна кошторисна вартість визначається на підставі проектно-кошторисної документації конкретного об’єкта.
За відсутності проектно-кошторисної документації повна кошторисна вартість об’єктів у цінах 1984 року може визначатись у встановленому порядку із застосуванням:

  • укрупнених кошторисних норм і прейскурантів, які використовувались на будівництві, за цінами 1984 року;
  • кошторисів до об’єктів аналогів (за цінами 1984 року);
  • укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів і видів будівельно-монтажних робіт, розрахованих за даними кошторисів до робочих креслень об’єктів, до складу яких входять такі проектні рішення (в цінах 1984 року).

Знос розраховується окремо, виходячи з фактичного терміну експлуатації та норм амортизації з урахуванням понижуючих коефіцієнтів. За рішенням експертної комісії підприємства, вартість будівель, споруд та приміщень, розрахована за вказаною методикою, може бути скоригована з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу. У цьому випадку експертна оцінка технічного стану будівель, споруд та приміщень з метою визначення коефіцієнті» проводиться незалежним експертом.

Визначення відновної вартості незавершених капітальних вкладень проводиться відповідно до рекомендацій щодо визначенню окремих вартісних показників у зв’язку із введенням національної грошової одиниці для відображення їх у статистичній звітності з капітального будівництва.

Вартість незавершених капітальних вкладень збільшується на коефіцієнт індексації витрат відповідного кварталу. Коефіцієнт індексації відображає усереднений індекс цін на будівництво і промислову продукцію. Вартість незавершених капітальних вкладень, здійснених після 1 квітня 1996 р., не індексується.

За рішенням експертної комісії підприємства, вартість незавершених капітальних вкладень, розрахована за вказаною методикою, може бути скоригована з урахуванням коефіцієнта фізичного зносу (для об’єкта незавершеного будівництва) та коефіцієнта придатності до експлуатації (для невстановленого устаткування). У цьому випадку експертна оцінка технічного стану незавершених капітальних вкладень з метою визначення коефіцієнтів проводиться незалежним експертом.

Розрахунки і звіт про визначення відновної вартості будівель, споруд, приміщень та незавершених об’єктів будівництва обов’язково затверджуються відділом капітального будівництва держадміністрації або бюро технічної інвентаризації.

Що стосується інших об’єктів основних фондів, то, якщо їх вартість, проіндексована на 1 квітня 1996 р., значно відхиляється від вартості їх нових аналогів, ці об’єкти зараховуються на баланс підприємства за вільними ринковими цінами, що діяли на 1 жовтня 1995 р., на підставі документів, які підтверджують ціни, що склалися у розрахунках з постачальниками на кінець вересня 1995 року, прайс-листів газети „Бізнес” та інших аналогічних джерел про рівень цін.

При зарахуванні на баланс окремих об’єктів за вільними ринковими цінами, що діяли на 1.10.95, слід уточнити знос шляхом множення первинної вартості на коефіцієнт зносу. Розрахунок проводиться за станом на 1.10.95. Залишкову вартість цих об’єктів слід скоригувати на дату оцінки та врегулювати виявлені різниці. Результати розрахунків узагальнюються у відомості розрахунку залишкової вартості переоцінених основних засобів станом на дату оцінки. Це не стосується основних засобів, які на дату оцінки повністю зношені.

При дооцінці повністю зношених основних засобів їх первинна вартість не змінюється, якщо немає потреби в її уточненні, а зменшується сума зносу.

Результати переоцінки основних засобів узагальнюються в акті уточнення вартості основних засобів.

Зміна вартості основних засобів відображається в бухгалтерському обліку разом із відображенням результатів інвентаризації.

Comments are closed.