Право на створення приватного підприємства

Право на створення приватного підприємстваРівність членів даного колективного чи іншого недержавного сільськогосподарського підприємства в управлінні ним гарантує право кожному з них виступити ініціатором створення на його базі приватного агроформування, що грунтуватиметься на орендних відносинах. У цьому відношенні, як і у всіх інших випадках щодо управління підприємством, рівними є всі без винятку члени підприємства незалежно від того, яку вони посаду займають чи яку роботу виконують, від спеціальності, кваліфікації, віку, стажу роботи тощо. Тільки б вони відповідали вимогам, які ставляться до засновника приватного підприємства, створюваного на базі недержавного сільськогосподарського підприємства, були переконані, що роблять правильний крок і мали відповідну підтримку з боку всіх чи певної частини членів підприємства.

Засновником повинен бути не просто керівник, а особистість, лідер, який володів би всіма необхідними для ефективного господарювання рисами підприємця і вмів діяти на найсучасніших організаційних, правових, управлінських, економічних, соціальних та інших засадах.

Для умілого створення приватного сільськогосподарського підприємства і забезпечення його ефективного розвитку засновник повинен відповідати щонайменше таким вимогам: бути власником землі та майна, надбаних раніше або одержаних у своєму ж підприємстві земельних і майнових паїв, які є його засновницьким капіталом; володіти підприємницькими здібностями; жити в злагоді із законом; бути здатним прийняти на себе статус правонаступника; бути високовідповідальною і авторитетною особою.

Не виключено, що за певних обставин засновниками приватних підприємств можуть виступати також зарубіжні громадяни.

Comments are closed.