Правова база розвитку підсобних господарств населення

Правова база розвитку підсобних господарств населенняПравовою основою розвитку підсобних господарств населення стали Конституція України, Закон України „Про форми власності на землю“, Земельний Кодекс України. Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. „Про приватизацію земельних ділянок“ передбачено безоплатну передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок, наданих їм для ведення особистого підсобного господарства, будівництва й обслуговування житлового будинку і господарських будівель.

З метою створення рівних умов для розвитку приватного і суспільного секторів виробництва Кабінет Міністрів України прийняв у 1995 р. Постанову „Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних господарств громадян і селянських (фермерських) господарств“.

Умови розвитку земельних відносин на основі оренди вста-новлені Законом України „Про оренду землі“, який є важливою формою соціального захисту сільського населення.

Водночас потребує вдосконалення існуюча законодавча база, якою регулюється розвиток господарств населення.

Comments are closed.