Приватне підприємство з орендними відносинами

Приватне підприємство з орендними відносинамиПриватне підприємство з орендними відносинами (приватно-орендне підприємство) – самостійне господарське формування, яке здійснює виробничу і комерційну діяльність на базі як власних, так орендованих майна і землі з метою одержання прибутку.

Приватне підприємство може бути створене в процесі реформування колективних сільськогосподарських підприємств на основі його приватної власності та власності його засновника й оренди майнових і земельних паїв колишніх членів КСП. У даному випадку таке підприємство виступає правонаступником реформованого господарства. Воно має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.
Підприємство укладає з колишніми членами реформованого КСП один договір на оренду землі, а інший – на оренду майна. Що ж до підписання договору оренди, то зі сторони орендодавця він може підписуватися усіма співвласниками – членами колишнього КСП або лише уповноваженою ними особою. В тих випадках, коли приватне підприємство з орендними відносинами бере в оренду виділені в натурі (на місцевості) земельні ділянки, то відповідні договори укладаються з власниками кожної такої ділянки в індивідуальному порядку.
Засновником даного підприємства є громадянин України, який одноосібно здійснює право власності на майно та інші активи і несе повну матеріальну відповідальність за його зобов’язаннями.

Управління підприємством здійснює його власник, який для забезпечення діяльності залучає громадян до праці на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють відносини працівника з підприємством як суб’єктом підприємницької діяльності.

Застосування такої організаційної форми господарювання дозволяє:

  • організувати ведення сільськогосподарського виробництва на основі приватної власності на землю і майно;
  • забезпечити права членів колишнього КСП на земельні та майнові паї;
  • зберегти цілісність підприємства як єдиного виробничого комплексу;
  • надати власникові підприємства як організатору виробництва статусу ефективного власника, здатного самостійно приймати рішення, нести повну економічну і юридичну відповідальність за наслідки своєї діяльності.

Comments are closed.