Процедура оренди майна

Процедура оренди майнаОренда являє собою основане на договорі строкове платне володіння і користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Оренда – це, з одного боку, одержання на певний період прав володіння і користування майном, землею та іншими засобами виробництва, а з другого – форма підприємницької діяльності.

Розвиток підприємницької діяльності на основі оренди майна – досить складне явище, яке зумовлює зміну відносин власності на вироблену продукцію і майно, що стосуються інтересів різних груп працівників, Майно, передане в оренду, залишається власністю орендодавця. Орендар володіє і користується орендованим майном, вся вироблена продукція є його власністю, якою він може вільно розпоряджатися, якщо інше не передбачене договором. Це може мати місце, якщо частина продукції переходить у власність орендодавця як орендна плата.

Якщо з дозволу орендодавця орендар здійснює роботи, спрямовані на поліпшення майна, за рахунок свого доходу, то після припинення дії договору оренди він має право на відшкодування з боку власника майна понесених витрат за умови, що такі дії передбачені договором. Визначення розмірів платежів за орендоване майно та умов виплат передбачається договором оренди.

Важливо обгрунтовано встановити розмір орендної плати за використовувану техніку, бо кожний наступний рік використання техніки збільшує витрати на її утримання і знижує продуктивність. Тому для техніки, що передається в оренду з різними строками служби, бажано застосовувати орендну плату з урахуванням зносу. Розмір орендної плати за будівлі, споруди, техніку необхідно визначати з таким розрахунком, щоб компенсувати витрати, пов’язані з придбанням основних засобів й одержанням прибутку в межах банківського відсотка. Орендна плата за робочу і продуктивну худобу повинна забезпечувати відшкодування її вартості й одержання прибутку. Конкретні орендні ставки ви-значаються у відсотках від вартості орендованого майна.

Comments are closed.