Процедура проведеним переоцінки ТМЦ на дату інвентаризації

Процедура проведеним переоцінки ТМЦ на дату інвентаризаціїПереоцінці підлягають покупні товарно-матеріальні цінності, а саме: сировина, матеріали, конструкції і деталі, напівфабрикати, паливо, тара, запасні частини, устаткування, будівельні матеріали, товари, малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складах і не були в експлуатації.

Сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності дозволяється щорічно, на 31 грудня, здійснювати переоцінку залишків власної продукції сільськогосподарського виробництва, молодняку худоби і птиці, тварин на відгодівлі та незавершеного виробництва до діючих на цей час договірних цін, залишки кормів, на які не встановлені договірні ціни, оцінювати, виходячи з їх кормової поживності, а незавершеного виробництва в рослинництві, в частині витрачених покупних товарно-матеріальних цінностей, – двічі на рік: на 31 грудня і на перше число місяця початку збирання урожаю сільськогосподарських культур до діючих на цей час цін і тарифів.

У зв’язку із зростанням цін на матеріальні ресурси і товари, залишки товарно-матеріальних цінностей дооцінюються до рівня ціни придбання на момент оцінки зі спрямуванням суми дооцінки на поповнення власних оборотних коштів.

Матеріальні ресурси, готову продукцію і товари при зменшенні продажної ціни на них або їх застаріванні чи частковій втраті їх первинної якості оцінюють за цінами можливої реалізації в тих випадках, коли вона нижча від їх облікової вартості на дату оцінки, з віднесенням таких втрат на зменшення торговельних (товарних) націнок, фонду поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей, а у разі недостатності таких джерел – на фінансові результати від позареалізаційних операцій.

Переоцінка покупних товарно-матеріальних цінностей проводиться за цінами, що склалися у розрахунках з постачальниками на кінець попереднього місяця. Перелік товарно-матеріальних цінностей, які підлягають переоцінці, визначається шляхом співставлення цін, що склалися у розрахунках з постачальниками на початок та кінець місяця. При цьому для визначення підстави для переоцінки приймається мінімальна ціна на початок місяця та максимальна, що склалася у розрахунках на кінець місяця.

Підставою для переоцінки товарно-матеріальних цінностей, по яких не було надходжень за новими цінами, має бути документальне підтвердження постачальника за підписом керівника підприємства. У разі відсутності надходжень товарів і матеріалів за новими цінами або документального підтвердження постачальником нових цін, їх залишки переоцінюють за цінами, що склалися на момент переоцінки, на аналогічні вироби, які виготовляють підприємства України.

Відомості на уцінення товарів і продукції, що залежалися та частково втратили свою первинну якість (у необхідних випадках разом з письмовими поясненнями матеріально відповідальних осіб), повинні бути розглянуті та затверджені керівником підприємства у дводенний термін після їх отримання.

Затверджені описи-акти передаються: перший примірник – бухгалтерській службі; другий – матеріально відповідальній особі.

Comments are closed.