Реструктуризація з поділом підприємства

Реструктуризація з поділом підприємстваНайважливішими вихідними засадами реструктуризації КСП з поділом підприємства є:

  • наявність доказових мотивів, що поділ підприємства – найприйнятніший варіант реструктуризації;
    переконаність прихильників реструктуризації, підкріплювана конкретними розрахунками й аргументами, в тому, що вона буде ефективнішою порівняно з реорганізацією із збереженням цілісності підприємства;
  • наявність лідерів, здатних за своїми менеджерськими Якостями забезпечити ефективне функціонування агроформувань, створюваних внаслідок поділу реструктуризованого КСП. Їх відбір доцільно здійснювати на конкурсній основі;
  • обгрунтування організаційних підходів до поділу: за сільськими поселеннями, за спеціалізацією, за структурними підрозділами реструктуризованого підприємства, за перспективними інтересами тощо. Можливий поділ шляхом відновлення колишніх підприємств;
  • недопущення (обмеження) надмірного подрібнення підприємства. Перевага має надаватися варіантам, за яких новостворювані підприємства за розмірами будуть великими і середніми;
  • справедливий (на основі законодавчих і визначених у підприємстві засад) розподіл майна між підприємствами, створюваними в результаті поділу;
  • можливість (доцільність) організації при потребі кооперативних відносин між створеними в порядку поділу підприємствами в після реструктуризаційний період.

В результаті поділу підприємства можуть створюватися два або більше підприємств-правонаступників. Юридичні форми нових формувань та схема реструктуризації такі ж самі, як і перелічені. Єдина різниця полягає в тому, що зобов’язання розподіляються між новоствореними юридичними особами, які отримують відповідне майно для їх погашення. Підходи до розподілу боргів між новоствореними підприємствами можуть бути різними, наприклад, пропорційно розміру нового підприємства, за видами боргів, за кредиторами. В основу має бути покладено принцип спроможності нових підприємств розрахуватися за цими боргами, тобто необтяження новостворених підприємств боргами КСП і уникнення створення підприємств – потенційних банкрутів.

Comments are closed.