Ринок продукції птахівництва

Ринок продукції птахівництваЗ метою підвищення конкурентоспроможної продукції птахівництва, забезпечення нею населення України, використання науково-технічного потенціалу галузі, створення відповідних умов для залучення вітчизняних, іноземних інвесторів та виходу з кризового стану необхідно:

 • створити відповідні економічні і соціальні умови для товаровиробника, зокрема звільнити птахогосподарства від сплати штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки з бюджетом;
 • поліпшити генофонд птиці шляхом створення порід і кросів, придбання перспективних кросів;
 • виділити з державних та місцевих бюджетів кошти на здійснення селекції та забезпечення птахівництва необхідними біологічними препаратами та діагностиками;
 • переорієнтувати структуру посівних площ птахогосподарств на виробництво білково-вітамінних і енергетичних кормів;
 • розширити площі земельних угідь птахогосподарств за рахунок приєднання або оренди земель колективних, державних та інших сільськогосподарських підприємств, що збільшить питому вагу власних комбікормів і здешевить їх;
 • зміцнити матеріально-технічну базу шляхом заміни фізично зношеного технологічного, енергетичного устаткування і впровадження енергозберігаючих технологій;
 • забезпечити рівні умови функціонування товаровиробників різних форм власності;
 • переорієнтувати потужності птахогосподарств з виробництва м’яса птиці на виробництво товарних яєць, що дасть змогу зберегти їх матеріальну базу;
 • стимулювати експорт продукції птахівництва;
 • поглибити переробку продукції, розширити асортимент і мережу фірмової торгівлі;
 • збільшити продаж молодняку птиці населенню за рахунок дотацій птахівничим господарствам;
 • створювати спільні підприємства з птахогосподарствами в межах єдиного технологічного процесу, з вітчизняними та іноземними виробниками племінної продукції, комбікормів, технологічного устаткування, преміксів, ветеринарних препаратів, з комерційними і фінансовими структурами;
 • розвивати птахівництво в фермерських та підсобних господарствах населення за рахунок практичної допомоги в забезпеченні молодняком птиці;
 • завершити приватизацію птахогосподарств і створити ринкову структуру управління;
 • поглибити кооперацію господарств суспільного сектора з особистими підсобними та фермерськими господарствами, спрямовану на поліпшення використання їх потенціалу у збільшенні виробництва продукції птахівництва;
 • відновити і розширити виробництво продукції птахівництва на промисловій основі, використавши для цих цілей насамперед існуючий потенціал птахофабрик і спеціалізованих господарств;
 • надати комплексам і птахофабрикам можливість одержання пільгових кредитів, встановити дотації птахівничим господарствам на добовий молодняк, птицю, що реалізується населенню;
 • спрямувати інвестиції на реструктирізацію переробних підприємств і розширення виробництва продуктів, орієнтованих на експорт.

Comments are closed.