Ринок продукції свинарства

Ринок продукції свинарстваСеред заходів, що сприятимуть розвитку галузі, провідне місце посідають:

  • зменшення собівартості продукції на основі дотримання технологічних параметрів (одержання 1,5-2 опоросів – 16-18 поросят) за рік на основну свиноматку, середньодобових приростів живої маси тварин на вирощуванні і відгодівлі не менше 400- 450 г, забезпечення повноцінними кормами з розрахунку 110- 120 ц корм. од. на одну свиноматку із шлейфом);
  • використання виробничих потужностей галузі, особливо промислових комплексів з прогресивними технологіями;
  • інтеграція виробництва свинини з її переробкою, впровадження поглибленої переробки сировини та розширення асортименту готової продукції;
  • розробка і впровадження інвестиційних проектів із застосуванням прогресивних технологій виробництва, переробки та реалізації готової продукції в конкретних підприємствах та нових формах господарювання (агрофірми, асоціації, корпорації тощо);
  • встановлення стабільних технологічних і економічних зв’язків між сільськогосподарськими й переробними підприємствами та узгодження інтересів усіх учасників технологічного циклу виробництва м’ясної продукції;
  • створення кооперативів, асоціацій виробників свинини з переробниками і торгівлею, встановлення справедливої частини галузі в кінцевій ціні продукції.

Comments are closed.