Розподіл боргів та індивідуального майнового паю

Розподіл боргів та індивідуального майнового паюПри розрахунку пайового фонду від загальної вартості актинів віднімається сума боргових зобов’язань. На цю суму виділяється окреме майно для їх погашення. Якщо в результаті реформування КСП утворюється підприємство-правонаступник, воно забирає всі борги, а також відповідне майно для їх забезпечення. Якщо в результаті реформування КСП утворюється декілька підприємств правонаступників, то майно розподіляється між ними пропорційно отриманим борговим зобов’язанням. Можливий варіант, коли утворюється підприємство-неправонаступник і КСП продовжує функціонувати, тоді борги, а також майно на суму боргів залишаються в КСП.

Якщо зі складу КСП виходять окремі особи, вони отримують свої майнові паї в натурі без боргових зобов’язань, оскільки їм виділяється майно з пайового фонду, при розрахунках якого вже були вирахувані борги,
Визначивши індивідуальні трудові внески та розмір пайового фонду, можна розрахувати норматив нарахування паю.

В першу колонку записуються в алфавітному порядку прізвища всіх працівників. У дві наступні колонки заносяться підсумки скоригованих заробітків всіх працівників за всі періоди. В четвертій колонці – загальна скоригована оплата праці кожного працівника і загальна сума по господарству. Якщо дані про фактичний заробіток були у карбованцях, то при коригуванні оплати праці на відповідні економічні умови або переведенні трудоднів у грошовий еквівалент ми отримали значення оплати праці в умовних одиницях (умовних карбованцях).

Далі робиться розрахунок нормативу нарахування паю. Припустимо, що пайовий фонд господарства вже розрахований і його сума дорівнює 6 450 200 гривень. Для того щоб розрахувати норматив нарахування паю, тобто кількість майна господарства (у грошовому виразі), яка приходиться на 1 умовний карбованеці. скоригованої оплати праці, необхідно суму пайового фонду господарства поділити на загальну суму скоригованої оплати праці по господарству . Формула розрахунку така:

Н = ПФ / Зскор,

де Зскор – загальна сума скоригованої оплати праці по господарству за весь період обчислення індивідуальних майнових паїв.

У розглянутому прикладі норматив нарахування паю буде дорівнювати 6 450 200 / 6 680 806 = 0,965 (колонка 5). Перемножуючи норматив нарахування паю на розмір скоригованої оплати праці (колонка 4 на колонку 5), отримуємо розмір індивідуального майнового паю у грошовому виразі.

Після закінчення підрахунків списки членів КСП з визначеними майновими паями оприлюднюються, щоб всі могли ознайомитись з результатами паювання. Після врегулювання всіх спірних питань результати паювання повинні бути затверджені загальними зборами членів господарства.

На підтвердження результатів паювання господарство може видати кожному члену колективного сільськогосподарського підприємства майновий сертифікат або пайову книжку із зазначенням дати проведення паювання майна, розміру індивідуального майнового паю в грошовому виразі і частки у майні господарства у відсотках. Майнові сертифікати або пайові книжки є виключно внутрішніми документами господарства, тому форма їх може бути довільною. Вони можуть бути підписані керівником або керівником і головним бухгалтером КСП.

Comments are closed.