Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку для підприємств, які не мають сільськогосподарських угідь, але мають землю під забудовою

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку для підприємств, які не мають сільськогосподарських угідь, але мають землю під забудовоюВідповідно до ст. 2 Закону України від 17 грудня 1998 р. № 320 „Про фіксований сільськогосподарський податок“ (надалі – Закон № 320) платником фіксованого сільськогосподарського податку є сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням). переробкою і збутом сільськогосподарської продукції і у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50% від загальної суми валового доходу підприємства.

Відповідно до ст. З Закону № 320 об’єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, передана сільськогосподарському товаровиробнику у власність або надана йому у користування, в тому числі на умовах оренди.

У зв’язку з вищевикладеним таке підприємство не може бути платником фіксованого сільськогосподарського податку, оскільки:

  • не має об’єкта оподаткування, тобто у ньому відсутні сільськогосподарські угіддя;
  • не займається виробництвом (вирощуванням), переробкою і збутом сільськогосподарської продукції власного виробництва, а закуповує сировину на стороні для переробки і наступної реалізації.

Отже, дане підприємство зобов’язане сплачувати податки на загальних підставах.

Коли платник фіксованого сільськогосподарського податку здає сільськогосподарські угіддя в оренду, орендовані площі не включаються до розрахунку сплати фіксованого податку орендаря.

Коли сільськогосподарські угіддя здаються в оренду не платником фіксованого сільськогосподарського податку, орендовані площі включаються до розрахунку суми фіксованого податку орендарями.
В обох випадках орендарем вноситься передбачена орендна плата за землю.

Comments are closed.