Сфера дії та передумови створення АПФГ

Сфера дії та передумови створення АПФГЗ метою концентрації зовнішніх і внутрішніх інвестицій на тих напрямах розвитку АПК, які б забезпечили найшвидшу віддачу інвестованих коштів та конкурентоспроможність вітчизняної продукції, доцільним є створення АПФГ в експортних під-комплексах АПК (зернопродуктовому, олієпродуктовому, цукро-буряковому, плодоовочеконсервному, виноградо-виноробному та ін.) шляхом впровадження сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій у виробництві, переробці, зберіганні, транспортуванні, упаковці, рекламі, що дозволило б наблизити витрати виробництва на одиницю продукції до таких витрат на підприємствах світового рівня, досягти якості, цін та дизайну експортної продукції сільського господарства на рівні світових стандартів.

Прорив експортних галузей АПК України на зовнішні ринки через господарський механізм аграрно-промислово-фінансових груп дозволить підштовхнути і розвиток інших галузей АПК, які мають важливе значення для продовольчої безпеки країни і зменшення відпливу капіталу через імпорт продуктів харчування, збільшення надходжень до бюджету.

Створення АПФГ не може бути адміністративно нав’язане а ініціатива засновників має грунтуватися на об’єктивних передумовах, які зумовлені потребою підприємств АПК в техніко- технологічному переоснащенні та організації конкурентоспро-можного виробництва, пошуком нових ринків збуту, створенням загальної ринкової інфраструктури з обслуговування виробничого процесу, необхідністю суттєвого поліпшення фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, можливістю синтезувати аграрний, промисловий, фінансовий, торговельний капітали з їх відмінними циклами відтворення та з урахуванням цього перерозподілити кінцевий прибуток.

На сучасному етапі створюються і діють АПФГ, в тому числі і в сільському господарстві, відповідно до Закону України „Про промислово-фінансові групи в Україні“ від 21 листопада 1997 р., Положення Кабінету Міністрів України „Про створення (реєстрацію, реорганізацію та ліквідацію) промислово-фінансових груп“ від 20 липня 1997 р. № 781, Указу Президента України „Про окремі питання створення промислово-фінансових груп“ від 8 липня 1998 р. № 754/98 та Генеральної угоди про сумісну діяльність між підприємствами-учасниками і головним підприємством, затвердженої Кабінетом Міністрів України, а також ряду інших законів, постанов та наказів, які безпосередню, або опосередковано регламентують діяльність АПФГ.

Особливість АПФГ полягає в тому, що вона не є юридичною особою, хоча об’єднує юридичних осіб. Головне підприємство створює координаційний центр, який являє собою одночасно представницький орган і виконує функції менеджменту, маркетингу, веде консолідований облік та звітність, є платником податків за спільною діяльністю групи. Особливість взаємовідносин учасників полягає в тому, що в межах групи вони виступають як внутрішні структурні підрозділи однієї юридичної особи.

У такій структурі суттєво змінюються функції банку і зростає привабливість співробітництва з агропромисловою сферою. Створюються реальні можливості для довгострокового кредитування аграрного сектора, яке включає весь комплекс робіт з обслуговування інвестиційної програми – від розробки проекту до його впровадження у виробництво, суттєвого розширення сфери застосування сучасних банківських послуг – клірингових, факторингових розрахунків, лізингових операцій. Банк у складі АПФГ може виступати депозитарним, реєстраційним, розрахунково- кліринговим та консультаційним центром, трастовим інститутом. Банк отримує додаткову вигоду від управління капіталом підприємства. Це вигідно і для підприємства, яке передає банку право оперувати своїми активами, між ним і банком встановлюються тісні економічні взаємозв’язки, банк може надати виробництву висококваліфіковану допомогу з фінансового менеджменту, для зменшення фінансових ризиків.

Comments are closed.