Шість якостей лідера

Шість якостей лідераДля успішного керівництва підприємством ринкового типу, менеджер має набути таких якостей лідера (за Н. Паркінсоном):

  • уява, яка дозволяє передбачити результат управлінського рішення якомога повніше й конкретніше. Ця якість надає праці менеджера необхідних їй рис творчості, наближає менеджмент до мистецтва;
  • знання, без яких не може бути компетентності, а отже і раціонального вирішення завдань, що їх постійно ставить перед менеджером практика управління;
  • уміння, що його надають досвід та наполеглива аналітична робота над причинами як своїх досягнень, так і невдач. При формуванні персоналу менеджменту підприємства важливо вдало поєднувати високу освіченість, збагаченість найновішими знаннями молодих фахівців з досвідом та практичними навичками (умілістю) старших працівників;
  • рішучість – риса, особливо необхідна при прийнятті господарських рішень у конкурентних ситуаціях ринкового господарювання;
  • безпощадність до перепон, що виникають на шляху реалізації поставлених цілей;
  • повага у ставленні до підлеглих і колег як важливий стимул до ефективності, повної віддачі в роботі персоналу.

Comments are closed.