Сільськогосподарський виробничий кооператив

Сільськогосподарський виробничий кооперативСільськогосподарський виробничий кооператив являє собою підприємство, створене шляхом об’єднання фізичних осіб на засадах членства та пайових внесків для участі у спільній сільськогосподарській виробничій діяльності. Рішення про створення кооперативу приймається установчими зборами. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою, ніж три особи.

Виробничий сільськогосподарський кооператив створюється фізичними особами, які зробили вступний внесок у грошовій формі та пайовий внесок у вигляді майна, грошей чи майнових прав. Розмір вступних та майнових внесків членів виробничого кооперативу встановлюється статутом у рівному для всіх розмірі, величина якого законодавством не визначена. Законодавство передбачає можливість асоційованого членства в кооперативі. Асоційованими членами можуть бути особи, які визнають статут кооперативу та зробили пайовий внесок у його розвиток. Вони не беруть участі в управлінні господарством і мають лише дорадчий голос на загальних зборах.

Виробничий сільськогосподарський кооператив передбачає обов’язкову трудову участь його членів у діяльності підприємства. Кооператив має демократичне-управління, певною мірою він у цьому схожий на колективне сільськогосподарське підприємство. Однак у кооперативі по-новому будуються відносини власності.

Вищий орган управління кооперативом – загальні збори його членів. Прийняття рішень на них здійснюється за принципом – „один член кооперативу – один голос“. Керівництво поточною діяльністю кооперативу з чисельністю понад 10 членів здійснює правління кооперативу на чолі з головою. Для оперативного управління діяльністю кооперативу правління може наймати виконавчого директора, повноваження якого обумовлюються в трудовому контракті.

У кооперативі з чисельністю понад 50 членів для контролю за діяльністю виконавчого органу створюється спостережна рада. Контроль за фінансовою діяльністю кооперативу з чисельністю понад 10 членів здійснює ревізійна комісія, в інших випадках – ревізор.

При виході члена кооперативу з підприємства він має право на одержання свого паю у термін, визначений статутом.

Відповідальність за зобов’язаннями обмежена розміром паю конкретного члена кооперативу. На паї членів кооперативу нараховуються кооперативні виплати.

Comments are closed.