Система державної підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників

Система державної підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробниківДиспаритет цін у 1998 р. порівняно з 1990 досяг шестикратного розміру, в результаті чого сільськогосподарське виробництво стало збитковим (у 1998 р. збитковість становила близько 30%).

Світовий досвід свідчить, що значна державна підтримка власних сільськогосподарських товаровиробників застосовується в багатьох розвинутих країнах, її питома вага у вартості сільськогосподарської продукції в Японії досягає 66%, Канаді – 45, країнах ЄС – 49 і США – 30%.

Застосування державного регулювання цін шляхом встановлення дотацій населенню з низькими доходами проблематичне, оскільки такою допомогою необхідно було б охопити переважну більшість населення.
Нині найбільш економічно обгрунтованим слід вважати метод підтримки доходів товаровиробників через запровадження системи цін підтримки та еквівалентних цін на сільськогосподарську продукцію. Суть його полягає в тому, що на окремі найважливіші види продукції, виробництво яких передбачене державними програмами, встановлюються гарантовані мінімальні ціни – ціни підтримки.

Comments are closed.