Складання переліків майна

Складання переліків майна В результаті визначення пайового фонду спеціалісти господарства отримують суму пайового фонду в грошовому виразі, тобто без визначених окремих об’єктів майна. Для уникнення суперечок та судових позовів у майбутньому необхідно скласти перелік майна на суму пайового фонду. Всі члени підприємства повинні отримати не тільки документи, в яких засвідчується розмір майнового паю, але й чітко знати, яке конкретно майно складає пайовий фонд, тобто на які активи господарства вони можуть претендувати в разі виходу зі складу підприємства.

Крім того, при розрахунку пайового фонду віднімається від вартості активів певна сума для погашення боргів підприємства. Якщо утворюється підприємство-правонаступник, йому мають бути передані всі боргові зобов’язання, а відповідно – і майно для їх погашення. Таким чином, необхідно скласти перелік майна, яке буде передане правонаступнику в рахунок сплати боргів. На це майно в новому підприємстві, у відмінності від майна, яке залучене за цивільно-правовими,договорами, може бути звернене стягнення кредиторів.

У процесі розрахунку пайового фонду на підставі матеріалів інвентаризації та регістрів бухгалтерського обліку, в яких вже відображені результати інвентаризації і уточнення вартості майна, складаються такі переліки:

  • майно під забезпечення боргів, у тому числі окремо – перелік майна, що перебуває у фінансовій оренді;
  • об’єкти соціальної сфери;
  • майно, яке не підлягає паюванню;
  • майно, що складає пайовий фонд;
  • майно, що персоніфікується між членами КСП, в тому числі перелік майна засновників нового підприємства;
  • майно резервного фонду;
  • майно на суму майнових паїв померлих осіб.

При складанні переліків майна в кожному з них зазначається назва об’єкта, інвентарний номер, місце розташування, первісна і залишкова вартості та сума зносу.

Comments are closed.