Складання переліку майна під забезпечення боргів

Складання переліку майна під забезпечення боргівПри визначенні пайового фонду від вартості активів господарства віднімається сума боргових зобов’язань. На цю суму повинні бути виділені окремі об’єкти майна, які залишаються в КСП або передаються правонаступнику для погашення боргів. Для цього складається окремий перелік інвентарних об’єктів. Підприємство-правонаступник отримує борги та відповідне майно за передаточним балансом. Це майно є власністю нового підприємства і має бути поставлене на баланс.

Існує два варіанти визначення майна, яке складає забезпечення кредиторської заборгованості підприємства. Згідно із першим – під забезпечення кредиторської заборгованості виділяється дебіторська заборгованість, грошові кошти та оборотні засоби. За цим підходом максимально задовольняються інтереси кредиторів, а також створюються сприятливі умови господарювання нової юридичної особи-правонаступника.

Згідно із другим варіантом, майно під забезпечення кредиторської заборгованості визначається відповідно до структури активів підприємства на дату реформування. Таким чином, забезпеченням боргів стають і основні, і оборотні засоби і фінансові активи. Саме цей варіант набув широкого розповсюдження при реформуванні підприємств.

Слід зазначити, що за будь-яким варіантом бажано всю дебіторську заборгованість залишати під забезпечення боргів, оскільки існують проблеми правового характеру при виділенні заборгованості в рахунок майнових паїв. Рішення щодо вибору варіанта визначення майна під борги приймається вищим органом управління господарства, так само, як і належним чином оформлений перелік цього майна затверджується тільки вищим органом підприємства.

Comments are closed.