Складання протоколу інвентаризаційної комісії

Складання протоколу інвентаризаційної комісіїДля узагальнення даних про наявність майна, причини зміни його стану та вартості інвентаризаційна комісія складає протокол, де вказуються:

  • у першій графі – номер типової форми первинних облікових документів з інвентаризації;
  •  у другій графі – назва типової форми;
  •  у третій – порядковий номер інвентаризаційного опису чи акта (для запобігання виникненню помилок бажано нумерувати згруповані за рахункми інвентаризаційні описи та акти при внесенні з них інформації до протоколу);
  •  в четвертій графі – фізична величини яка використовується щодо кожного окремого предмета;
  •  у п’ятій графі – загальна кількість у фізичних одиницях усіх цінностей, записаних в цьому описі, за даними обліку (тобто перелік та кількість майна, що знаходиться на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальної особи, що зазначена в описі), незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, метрах, кілограмах тощо) вони відображені;
  •  у шостій – вартість майна за даними обліку;
  • у сьомій графі – загальна кількість у натуральних вимірах усіх цінностей, що записані в цьому описі, виявлена при інвентаризації, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, метрах, кілограмах тощо) вона відображена;

Розбіжності, виявлені між даними бухобліку та інвентаризації цінностей, повинні бути відображені в порівняльних відомостях.

У протоколі підсумки за рахунками бухгалтерського обліку повинні дорівнювати залишкам відповідних рахунків у Головній книзі після відображення результатів інвентаризації в обліку.

Comments are closed.