Складові реформування

Складові реформуванняРеформування – це тривалий процес, найважливішими складовими вирішення якого є:

  • інвентаризація майна підприємства, всіх його активів та пасивів, при необхідності – переоцінка або уточнення вартості майна;
  • здійснення (завершення або уточнення) паювання майна, визначення пайового фонду та індивідуальних майнових паїв членів підприємства;
  • видача майна в натурі у разі виходу осіб зі складу КСП; паювання землі та видача державних актів на право приватної власності на землю;
  • створення передумов для формування нових економічно життєздатних приватних агроформувань;
  • розподіл майна і землі між новими господарюючими суб’єктами у разі поділу господарства та створення на його основі двох чи більше юридичних осіб;
  • розробка установчих документів підприємств, створених внаслідок реструктуризації КСП, та реєстрація нових юридичних осіб;
  • проведення серед членів підприємства інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що стосуються реструктуризації;
  • кадрово-управлінське забезпечення реструктуризації.

Comments are closed.