Соціальний захист і соціальні гарантії

Соціальний захист і соціальні гарантіїЧинне законодавство України передбачає заходи соціального захисту і надання соціальних гарантій сільським жителям, які працюють у сільськогосподарських підприємствах і одночасно є власниками особистих підсобних господарств. Колективні та державні сільськогосподарські підприємства забезпечують селянам мінімальний соціальний захист і робочі місця, надбавки до пенсій, організацію відпочинку, лікування тощо.

Проте кризові явища у суспільному секторі виробництва спричинили такі негативні процеси, як безробіття, неповна зайнятість, зменшення заробітної плати селян, тривалі затримки її виплати. За таких умов однією з форм соціального захисту сільського населення, включаючи пенсіонерів, став розвиток орендних відносин на законодавчій основі. Нині значна частина селян передає підприємствам суспільного сектора і фермерським господарствам в оренду свої земельні частки (паї) в надії, що посилиться їх соціальний захист за рахунок одержання більшого доходу у вигляді орендної плати за землю.

Значною мірою гарантує захищеність сільського населення від зниження рівня життя інтенсивне ведення особистого підсобного господарства, збільшення в цих господарствах виробництва і реалізації продукції. Адже основна частина сукупного доходу селян (54,4% у 1996 р.) формується саме за даного виду.

Comments are closed.