Способи створення приватного підприємства

Способи створення приватного підприємстваПриватне сільськогосподарське підприємство може створюватися його засновником:

  • як окрема дія, не пов’язана з колективним та іншим недержавними сільськогосподарським підприємством (наприклад, на базі присадибного господарства, придбаних землі та майна, взятих в оренду, одержаних у спадок чи в порядку дарування). Для цього відпрацьовується окремий порядок (процедури, механізми);
  • у процесі реорганізації будь-якого недержавного сільськогосподарського підприємства залежно від прийнятих в Україні норм (злиття, приєднання, поділ, виокремлення, перетворення).

Суть даного варіанта полягає в тому, що засновником такого аі реформування стає окремий член реформовуваного підприємства, земельний і майновий паї якого становлять його засновницький капітал, що може доповнюватися іншими земельними ділянками, майном, грішми. Члени підприємства, які виявляють бажання співпрацювати з ним, за їх бажанням можуть вступати з ним в орендні відносини, за яких засновник підприємства стає орендарем, а решта – орендодавцями.

Можливі (доцільні) також варіанти, коли в процесі реструктуризації даного підприємства може бути створене два і більше приватних агроформувань.

Незалежно від того, скільки таких формувань буде створено, важливо, щоб їх засновники знали більш-менш точно (або мали з цього приводу хоча б найбільш загальну уяву), яка чисельність інших членів підприємства виявить бажання співпрацювати з кожним з них з належними їм земельними і майновими паями. Це потрібно для того, щоб хоч орієнтовно передбачити розмір агроформування за площею землі та вартістю майна.

Comments are closed.