Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції для продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках

Стандартизація та сертифікація сільськогосподарської продукції для продажу на внутрішньому і зовнішньому ринкахСтандартизація продукції – це встановлення в державному масштабі, а також у межах міжнародних організацій єдиних норм і вимог, які пред’являються до сировини, напівфабрикатів чи кінцевого споживчого продукту, виготовлених з неї.

Стандарт являє собою нормативно-технічний документ, що встановлює сукупність норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації. В Україні діють стандарти якості, затверджені Держстандартом.

До ознак стандартизованого біржового товару належать кількісна стандартизація партії однотипного товару, яка забезпечує їх зіставність за обсягами та якісна стандартизація, яка забезпечує зіставність сортів і типів продукції через визначення базисного сорту, тобто цінового еталону.

Реальний товар на біржі пропонується в строго обумовлених обсягах. Біржовий товар продається за встановленими біржовими одиницями або лотами, які відповідають певній мірі ваги у визначеній упаковці або формуються за обсягом вмісту транспортних засобів. Біржові одиниці встановлюють щодо всього асортименту товарів, що реалізуються на біржі. Для України, наприклад, 1 лот пшениці має обсяг вагонної партії 60 т насипом, для олії соняшникової – 8-12 т при перевезенні автоцистерною, або 60 т – залізничною цистерною. Виходячи з цього, фактичний обсяг продажу певного виду товару повинен бути кратним біржовій одиниці. Така практика спрощує торгівлю і розрахунки.

Якісна стандартизація біржового товару має на меті забезпечити умови для торгівлі товарами за описом їх якостей або зразками і передбачає обов’язковість зіставності якісних характеристик протягом значного періоду.

Обов’язковою умовою якісної стандартизації біржового товару є взаємозамінність продукції в товарній групі чи підгрупі.

Сертифікація продукції – це дія третьої (незалежної) сторони стосовно продавця-покупця, у процесі якої підтверджується відповідність ідентифікованої продукції відповідному державному стандарту.

Сертифікат – це складений за встановленою формою документ на сільськогосподарську продукцію, зокрема ту, з якої виготовляються продукти харчування, який засвідчує, що ідентифікована продукція повністю відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу (технічним умовам) та містить дані про біохімічний склад, обсяги, вагу, калорійність, вміст шкідливих речовин, сторонніх домішок, а також інші протипоказання для вживання.

Діючі в Україні державні стандарти на ряд видів сільськогосподарської продукції значною мірою не збігаються з тими, що діють переважно на ринках зарубіжних країн. Тому в сертифікаті повинні відображатися дані відповідно до умов покупця.

Для прикладу, при експорті зерна з використанням залізничного або водного транспорту виробник чи власник зернопродукції має отримати такі документи на підтвердження якості зерна: посвідчення якості елеватора (картка аналізу зерна), сертифікат якості (на кожну вагонну партію), фітосанітарний сертифікат, карантинний сертифікат, радіологічний сертифікат-протокол, ветеринарне свідоцтво (на вимогу країни-імпортера) та ветеринарний сертифікат на кожний вагон.

Безумовно, оформлення перелічених документів пов’язане з певними труднощами і затратою часу, оскільки розташовані відповідні служби в різних місцях (районний, обласний центр). Тому доцільно створити на кооперативних засадах невелику групу (3—4 особи) спеціалістів-експедиторів, які обслуговуватимуть продавців зерна у двох-трьох адміністративних районах.

Comments are closed.