Ставки фіксованого сільськогосподарського податку

Ставки фіксованого сільськогосподарського податкуСтавки фіксованого сільськогосподарського податку встановлюються з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь у відсотках від їх грошової оцінки у таких розмірах: для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,5%; для багаторічних насаджень – 0,3%.

Грошова оцінка сільськогосподарських угідь проводиться відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня 1995 р.

Для платників податку, які займаються виробництвом сільськогосподарської продукції у гірських зонах та на поліських територіях, встановлені інші (нижчі) ставки фіксованого податку з 1 га сільськогосподарських угідь у грошовій оцінці, а саме: для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,3%; для багаторічних насаджень – 0,1%.
Перелік таких платників податку повинен затверджуватися на пленарних засіданнях обласних рад за поданням районних державних адміністрацій виходячи з положень, передбачених Законом України „Про статус гірських населених пунктів в Україні“ та визначених Кабінетом Міністрів України поліських територій.

Сума фіксованого сільськогосподарського податку визначається платниками цього податку виходячи з наявності сільськогосподарських угідь у грошовій оцінці та встановлених ставок оподаткування. Розрахунок розміру податку на поточний рік подається органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року.

Сплата податку проводиться щомісячно до 20 числа наступного місяця у розмірі третини суми податку, визначеного на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: у І кварталі – 10%; II – 10%; у III – 50%; IV кварталі – 30%.

Отже, щодо строків сплати податків максимальною мірою врахована специфіка сільськогосподарського виробництва – 80% податкових платежів здійснюватимуться у другій половині року.

Comments are closed.