Створення кооперативу в процесі реструктуризації КСП

Створення кооперативу в процесі реструктуризації КСПСтворення кооперативу в процесі реструктуризації КСП пропонується проводити в три етапи.

Перший етап рекомендується розпочати з ревізії та експертної оцінки майна підприємства. Після цього кожну зацікавлену особу слід поінформувати про її персональну майнову частку (майновий пай). Кожному власнику земельного сертифіката слід забезпечити право вибору: залишатися в колективі чи господарювати самостійно. На базі окремих підрозділів слід сформувати трудові колективи з наданням їм самостійності у виборі спеціалізації. Тобто вони займатимуться лише тим, що принесе їм прибуток. Доцільно подбати про наукове забезпечення роботи всього підприємства (сівозміни, насінництво, селекційну роботу у тваринництві, оптимальну спеціалізацію, економічне обгрунтування подальшого розвитку).

На другому етапі слід провести формування майнових і земельних комплексів структурних підрозділів, укласти договори оренди земельних і майнових паїв з тими людьми, хто не працює у підрозділі (пенсіонери і непрацездатні, а також ті, хто взагалі вибув з господарства, але залишив у ньому свій майновий і грошовий паї”), де передбачити фіксовану орендну плату в натуральній або грошовій формі; встановити для тих, хто працює, тісну залежність між результатами виробництва і рівнем заробітної плати; бажано уникнути будь-яких штучних обмежень у рівні заробітної плати; економію коштів повністю залишити в розпорядженні підрозділу; завести для підрозділів окремі рахунки в бухгалтерії господарства; розробити і розпочати здійснення програми розвитку переробки, торгівлі та інших галузей, що мають високу прибутковість.

На третьому етапі необхідно змінити механізм взаєморозрахунків між структурними підрозділами, а також між підрозділом і самим кооперативом; для розрахунків між підрозділами використовувати лише ринкові ціни; найняти на роботу виконавчу дирекцію, якій доручити реалізацію продукції і матеріально-технічне постачання. Виконавча дирекція працюватиме лише за зарплату і премії за результатами своєї роботи. Вона не матиме права власності в кооперативі, буде повністю підзвітна правлінню кооперативу, яке складатиметься з представників виробничих підрозділів.

Створення кооперативу буде закінчене перетворенням структурних підрозділів у малі виробничі підприємства з відкриттям власних банківських рахунків, а кооператив стане об’єднанням цих підприємств для реалізації їх продукції, матеріально-технічного постачання, надання інших послуг на неприбутковій основі, тобто працюватиме не на власний прибуток, а заради прибутку малих виробничих підприємств, що його утворили. За таких умов право розпоряджання прибутком, відповідальність за розвиток та результати виробництва перейде до малих підприємств. Фактично кооператив буде трансформовано з виробничого в обслуговуючий.

Процес створення кооперативу слід розділити на п’ять умовних етапів:

  • висунення кооперативної ініціативи;
  • техніко-економічне обґрунтування створення кооперативу;
  • створення і реєстрація кооперативу;
  • початок ділових операцій;
  • зростання і диверсифікація.

Comments are closed.