Створення селянського (фермерського) господарства

Створення селянського (фермерського) господарстваТаке право має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку і виявив до цього бажання. Першочерговим правом користуються громадяни, які проживають у сільській місцевості і мають необхідну кваліфікацію або досвід роботи в сільському господарстві. Відбір претендентів здійснюється на конкурсній основі.

Законодавчою базою для розвитку фермерства стали Закони України „Про селянське (фермерське) господарство”, „Про пріо-ритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві України”, „Про колективне сіль-ськогосподарське підприємство”, „Про підприємництво”, „Про плату за землю”, „Про сільськогосподарську кооперацію”, „Про оренду землі”, Земельний кодекс, „Про фіксований сільськогос-подарський податок”; Укази Президента України „Про невідкладні заходи по забезпеченню громадян земельними ділянками”, „Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва”, „Про заходи щодо державної підтримки сільськогосподарського виробництва”, Постанова Кабінету Міністрів України „Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних господарств громадян і селянських (фермерських) господарств”, постанови Верховної Ради, рішення місцевих органів влади.

Comments are closed.