Суборенда земельних ділянок

Суборенда земельних ділянокСуборенда – передавання орендарем у володіння і користування іншій особі орендованої земельної ділянки.
Орендована для несільськогосподарського використання земельна ділянка або її частина може, за згодою орендодавця, передаватись у володіння та користування іншій особі у разі пе-реходу до неї права володіння і користування на будівлю і споруду, розташовану на орендованій земельній ділянці.

Орендовану земельну ділянку сільськогосподарського призначення орендар може передавати в суборенду юридичним і фізичним особам лише у разі і на строк: тимчасової непрацездатності (хвороби); інвалідності; призову на строкову військову службу до Збройних сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України; навчання з відривом від виробництва; обрання на виборні посади в органи місцевого самоврядування та органи державної влади. У разі припинення або розірвання договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди підлягає державній реєстрації.

Comments are closed.