Суб’єкт малого підприємництва

Суб’єкт малого підприємництваСуб’єктами малого підприємництва є зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми власності.

Довірчі товариства, страхові компанії, банки та інші кредитно-фінансові установи до суб’єктів малого підприємництва не належать.

Для суб’єктів малого підприємництва з чисельністю працівників не більше 10 осіб та обсягом виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не більше 250 тис. грн. може застосовуватися спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Вона передбачає заміну сплати встановлених законодавством податків і обов’язкових платежів сплатою єдиного фіксованого податку; сплату фізичними особами-підприємцями замість податків і обов’язкових платежів вартості патенту на заняття певним видом діяльності; застосування спрощеної системи ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Права та законні інтереси суб’єктів малого підприємництва забезпечуються шляхом здійснення підприємницької діяльності без отримання спеціального дозволу, крім випадків, передбачених законодавством. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва, а також іншими органами виконавчої влади.

Comments are closed.