Суб’єкти ринку продовольства

Суб’єкти ринку продовольстваСуб’єктами ринку продовольства є всі категорії сільськогосподарських підприємств і господарств, підприємства харчосмакової галузі, заготівельні організації, комерційні структури, оптова і роздрібна торгівля, аграрні біржі тощо. Ефективність їх функціонування визначається системою факторів.

Що стосується факторів ефективності виробництва, то це система умов (чинників), кожен з яких так чи інакше впливає на результативність господарювання. В узагальнюючому плані вони являють собою комплекс природно-кліматичних, організаційно-економічних, науково-технічних, соціальних й політичних умов функціонування продуктивних сил і виробничих відносин. Взаємодіючи в сукупності, вони зумовлюють рівень ефективності виробництва в цілому по народному господарству, в галузевих продуктових підкомплексах, окремих господарюючих структурах і галузях виробництва.

Comments are closed.