Термін дії договору страхування у сільському господарстві

Термін дії договору страхування у сільському господарствіДоговір страхування набуває чинності з наступного дня після надходження на розрахунковий рахунок страховика обчислених страхових платежів у повному обсязі річної суми або не менше 25% – щодо страхування врожаю сільськогосподарських культур і не менше 50% – щодо страхування тварин та іншого майна. Строк сплати першої частини страхового платежу встановлюється за згодою сторін, але не пізніше 30 днів з часу підписання договору. Решта страхових платежів сплачується: щодо страхування врожаю сільськогосподарських культур у два-три строки – за згодою сторін, але не пізніше 30 серпня, а в разі страхування окремих культур – не пізніше початку збирання врожаю однієї з культур, що передбачено агротехнічними умовами; щодо страхування майна, тварин і багаторічних насаджень – не пізніше від трьох місяців після внесення платежів першого строку.

Дія договору страхування припиняється у таких випадках: за згодою сторін; у разі закінчення терміну дії; після завершення збирання врожаю сільськогосподарських культур (стосується тільки договору страхування врожаю); виконання страховиком своїх зобов’язань перед страхувальником у повному обсязі; несплати або неповної сплати страхувальником обчислених страхових платежів або чергового платежу (крім страхування врожаю сільськогосподарських культур); прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним; за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування; в інших випадках, передбачених законодавством України.

За договором страхування всього майна або майна одного виду (тварин, основних засобів) майно, що надійшло в господарство в період його дії, вважається автоматично застрахованим, а те, що вибуло – виключеним зі страхового захисту без перераховування розміру страхової суми і страхових платежів.

При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою страховика страхувальникові повертаються повністю сплачені страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена невиконанням страхувальником умов договору, то страховик по-вертає страхувальникові страхові платежі за час дії договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначеної нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за договором. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, то останній повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі припинення діяльності страхувальника у зв’язку з його ліквідацією дія договору припиняється в день, встановлений для ліквідації, а при реорганізації (злитті, поділі, виділенні) – через 15 днів з дня реорганізації (в усіх випадках – не пізніше строку закінчення дії договору). При цьому платежі повертаються (за повні місяці) за період, що залишився після припинення дії договору до кінцевого строку страхування, якщо страховиком не виплачувалось і не передбачається виплата страхової суми або страхового відшкодування за договором.

Якщо за договором страхування тварин, основних засобів або іншого майна на рахунок страховика надійде менше обчисленої суми страхового платежу або встановленої її частини, то цей договір припиняє дію і страхові платежі повертаються страхувальникові з вирахуванням витрат на ведення справи. Щодо страхування врожаю сільськогосподарських культур відповідальність страховика за діючим договором продовжується до кінця строку страхування пропорційно до суми сплачених страхових платежів.
У зв’язку з різними строками настання страхової відповідальності страховика за застраховане майно в цілому (врожай сільськогосподарських культур, тварин, основні засоби, інше майно) загальна сума страхових платежів, що надійшла за договором страхування, повинна зараховуватися за строками сплати: спочатку за тварин і майно – не менше 50% нарахованих платежів, а потім – за страхування врожаю сільськогосподарських культур.

Страхувальники, які протягом двох років безперервно страхували тварин, багаторічні насадження та інше майно (будівлі, устаткування, споруди) у повній вартості, а врожай сільськогосподарських культур – у повній розрахунковій страховій сумі і не одержували страхове відшкодування, мають право на знижку суми обчислених страхових платежів у розмірі до 20%, при страхуванні протягом трьох років – 30%, чотирьох – 40%, а також – право на надання їм місячного пільгового строку для укладання нового договору незалежно від того, одержували вони страхове відшкодування чи ні.

Comments are closed.