Терміни проведення інвентаризації

Терміни проведення інвентаризаціїІнвентаризація проводиться на перше число місяця, в якому здійснюватиметься паювання майна підприємства.
Інвентаризація майна, коштів і фінансових зобов’язань підприємства повинна бути закінчена за 15 календарних днів. Якщо на проведення інвентаризації потрібно більше зазначеного часу, то за письмовою пропозицією голови інвентаризаційної комісії термін проведення інвентаризації може бути продовжений рішенням правління, але не більш як на 15 календарних днів.

Як свідчить досвід роботи, для якісного виконання робіт з інвентаризації цього терміну недостатньо, тому рекомендуємо підготовчі роботи розпочинати за місяць до дати наказу про інвентаризацію. Підготовчий етап включає в себе роботи з перевірки наявності інвентарних номерів на об’єктах та їх відповідність номерам, зазначеним в регістрах аналітичного обліку, наявність технічної документації на об’єкти основних засобів, визначення об’єктів, що підлягають списанню, та оформлення документації на їх списання. В цей час бухгалтерія господарства повинна перевірити правильність проведення індексацій вартості основних засобів та їх зносу, правильність нарахування зносу, правомірність віднесення об’єктів до складу основних засобів тощо. В наказі про інвентаризацію бажано передбачити поетапність проведення робіт, де окремо зазначити, що інвентаризація основних засобів 1 групи може бути проведена інвентаризаційною комісією за 7 днів до дати початку масової інвентаризації.

Узагальнення результатів інвентаризації, підготовка пропозицій і висновків інвентаризаційної комісії щодо врегулювання встановлених різниць повинні бути проведені у 5-денний термін після подання всіх інвентаризаційних описів (актів).

Протокол інвентаризаційної комісії про результати інвентаризації з пропозиціями щодо врегулювання інвентаризаційних різниць в 5-денний термін розглядається та затверджується правлінням, після чого подається на затвердження загальними зборами.

Затверджені результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку того місяця, в якому закінчена інвентаризація.

Comments are closed.