Товарна біржа та аукціон

Товарна біржа та аукціонТоварна біржа – це установа,. яка організовує процес укладання операцій купівлі-продажу стандартизованих товарів на принципі врівноваження попиту і пропозиції. Біржа – постійно діючий оптовий ринок. За своєю сутністю вона є безприбутковою організацією і товаром не володіє.

Спеціалізація біржі, як правило, пов’язується з товарною номенклатурою. Однак надто жорсткої спеціалізації товарних бірж наданому етапі в Україні не спостерігається.

На універсальних, агропромислових та аграрних біржах укладаються угоди лише щодо стандартизованої і сертифікованої продукції сільського господарства та продуктів її переробки. Продукція виставляється на біржах, як правило, відповідно до обсягів встановлених лотів: зернові насипом — вагонна партія 60 т; насіння соняшнику насипом – 35 т; цукор-пісок у мішках по 50 кг – вагонною нормою 60-68 т; олія автомобільними цистернами – по 8-12 т, залізничними – по 60 т; м’ясо в тушах – авторефрижераторами – по 10-12 т, вагонними партіями – по 25 т.

Постійне брокерське місце на біржі для сільськогосподарського товаровиробника може коштувати на пільгових умовах в межах 100-200 грн. на рік.

Брокерські контори – це посередницькі структури, які виконують доручення своїх клієнтів – щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та матеріально-технічних ресурсів. Вони бувають самостійні або виступають у ролі колективних членів товарної біржі. Брокерська маржа, як правило, встановлюється залежно від розмірів партії товару (в межах 2-5%). Угоди на біржах укладаються виключно брокерами.

Аукціон – це публічний торг ексклюзивними чи невеликими партіями товару у відведеному обладнаному відповідним чином місці у визначений час. Такий торг приводиться на умовах „хто дає більшу ціну“. На аукціонах продаються невеликі партії марочних товарів, худоба, в тому числі племінна.

Comments are closed.