Умови договору оренди землі

Умови договору оренди земліЗгідно із Законом України „Про оренду землі“, в договорі оренди землі обов’язково повинні бути передбачені такі істотні умови:

1) об’єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

2) термін договору оренди;

3) орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, терміни та порядок внесення і перегляду);

4) цільове призначення, умови використання і збереження якості землі;

5) умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

6) існуючі обмеження і обтяження щодо використання земельної ділянки;

7) сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

8) відповідальність сторін.

Що стосується терміну договору оренди землі, то найбільш прийнятним уявляється укладення таких договорів на невеликий строк (до 3-х років) або ж, при укладенні його на більший строк, щорічний перегляд розміру орендної плати протягом кількох перших років його ДІЇ. Це пов’язано з тим, що новостворені юридичні особи на початку своєї діяльності не мають змоги заплатити пристойну орендну плату.

Крім цього, слід взяти до уваги й те, що юридичні особи-орендарі найчастіше мають можливість сплачувати орендну плату за землю, принаймні на першому етапі дії договору оренди землі, у натуральному виразі – сільськогосподарською продукцією, а також послугами. Тому дуже важливо чітко передбачити в договорі оренди землі перелік сільськогосподарської продукції та послуг, які надаються громадянинові-власникові земельної ділянки в якості орендної плати.

Слід пам’ятати, що відсутність у договорі оренди однієї із зазначених істотних умов може послужити підставою для відмови у державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним. Крім цього, за бажанням сторін, у договорі оренди земельної ділянки можуть бути зазначені й інші умови (якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов’язань сторін, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення договору оренди тощо).

Орендна плата може здійснюватися в таких формах: грошовій, коли орендна плата видається грошима (ця форма переважає у світі); натуральній, за якої орендна плата видається різними видами сільськогосподарської продукції, вирощеної в даному підприємстві, або продуктами її переробки; відробітковій – різними видами послуг, серед яких – обробіток присадибної ділянки, транспортні послуги тощо; поєднання цих форм.
Орендна плата здійснюється переважно у натуральній і відробітковій формах. Продукція, якою видається орендна плата, оцінюється за цінами реалізації. Як правило, це ціни, що склалися на час виплати орендної плати. Досить часто орендна плата видається не одним, а кількома видами продукції та послуг. Найчастіше це зерно, цукор, насіння соняшнику, олія, крупи. Серед послуг, які надаються в рахунок орендної плати, найбільш поширеними є оранка і культивація присадибної ділянки, транспортні послуги.

Кількість господарств, у яких орендна плата визначається лише в грошовому виразі та виплачується грошима, незначна.

Comments are closed.