Умови припинення та розриву договору оренди землі

Умови припинення та розриву договору оренди земліДоговір оренди земельної ділянки припиняється у разі закінчення терміну, на який було укладено договір; розірвання договору; одержання орендарем земельної ділянки у власність у порядку, передбаченому Земельним кодексом України; примусового викупу (вилучення) земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законами України; смерті громадянина – орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки; ліквідації юридичної особи – орендаря.

Договір оренди земельної ділянки може бути розірваний за взаємною згодою сторін або на вимогу однієї із сторін за рішенням суду. Про відмову продовження строку оренди на наступний строк сторони повинні повідомити одна одну не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку діючого договору, включаючи строк збирання врожаю з орендованої ділянки. Після закінчення строку дії чинного договору оренди він може не продовжуватися або в нього можна буде вносити зміни, уточнення, доповнення.

Comments are closed.