Управління ризиком

Управління ризикомПовністю уникнути ризику практично неможливо, але, знаючи джерело втрат, підприємець здатний знизити загрозу, зменшити дію несприятливих факторів. Простий і досить ефективний прийом вивчення можливих загроз – розподіл їх на внутрішні та зовнішні. Запропонована класифікація методів управління ризиком допоможе розробити стратегію і тактику фірми.

Методи уникнення ризику: відмова від ненадійних партнерів; відмова від ризикових проектів; припинення ризикової діяльності.

Локалізація ризику: створення венчурних підприємств; створення спеціальних підрозділів для ризикових проектів.

Розподіл ризику: диверсифікація збуту і поставок; диверсифікація видів діяльності та зон господарювання; розподіл відповідальності між учасниками виробництва; диверсифікація інвестицій; розподіл ризику в часі.
Передача ризику: страхування господарських ризиків; пошук гарантів, поручителів.

Компенсація ризику: створення системи ресурсів; використання ризикових надбавок („премій“ за ризик); застосування штрафних санкцій; використання застави.

Скорочення ризиків: стратегічне планування діяльності, розробка бізнес-плану; моніторинг соціально-економічного і нормативно-правового середовища; активний цілеспрямований маркетинг; використання технічних захисних заходів; вдосконалення процедур прийняття рішення.

Comments are closed.