Види іноземних інвестицій

Види іноземних інвестиційІноземні інвестиції являють собою всі види цінностей, що вкладаються безпосередньо іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності згідно з чинним законодавством України.

Підприємство з іноземними інвестиціями – це підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене за законами України, якщо протягом року в його статутному фонді є кваліфікаційна іноземна інвестиція. Для новостворених підприємств цей критерій визначається за підсумками першого повного календарного року їх існування.

Кваліфікаційна іноземна інвестиція становить не менше 20% статутного капіталу. Декретом Кабінету Міністрів України „Про режим іноземного інвестування“ (ст.1) визначені мінімальні розміри кваліфікаційної іноземної інвестиції залежно від виду інвестицій та суб’єктів інвестування (зокрема, не менше 50, 100, 500 тис. та 1 млн. дол. США).

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України № 55-93 іноземним інвесторам надається право здійснювати чітко визначені види інвестицій, які можуть проводитися у вигляді конвертованої валюти; валюти України (при реінвестиціях в об’єкти первинного інвестування за певних умов); будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також інших корпоративних прав, виражених у конвертованій валюті за їх ринковою вартістю; фошових вимог та права вимоги про виконання договірних зобов’язань у конвертованій валюті, підтвердженому згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями; будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, включаючи авторські права, права на винаходи, торговельні знаки (товарні знаки і знаки обслуговування), фірмові найменування, промислові зразки, ноу-хау та ін.; прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на розвідування, розробку, видобування або експлуатацію природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями.

Заборона та (або) обмеження наведених видів іноземних інвестицій може здійснюватися відповідно до законів України у прямій та виключній формі.

Декретом Кабінету Міністрів України № 55-93 іноземним інвесторам надано право здійснювати інвестиції в таких формах: частковій участі у діяльності підприємств, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки у діючих підприємствах; створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю; придбання прямо не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи земельні ділянки, будинки, квартири, приміщення, устаткування, транспортні засоби та інші об’єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів; придбання самостійно або з участю українських юридичних чи фізичних осіб прав користування землею, концесій на використання природних ресурсів та території України; придбання інших майнових прав; здійснення інвестицій в інших формах, зокрема на основі угод із суб’єктами господарської діяльності України, які прямо та виключно не заборонені законами України.

Comments are closed.