Види підприємницької діяльності

Види підприємницької діяльностіПідприємницька діяльність досить різноманітна.

За фактором новаторства виділяють два її види: науково-технічне, або інноваційне підприємництво; ринкове підприємництво, або арбітражування.

Науково-технічне (інноваційне) підприємництво передбачає діяльність щодо економічної реалізації нововведень і винаходів у різних сферах економіки, включаючи організацію та управління. Це діяльність з розробки і комерційного використання результатів науково-технологічних нововведень.

Арбітражування поширене насамперед у сфері обміну, торгівлі, на ринках сільськогосподарської продукції, цінних паперів тощо. До арбітражування інколи відносять діяльність із закупівлі сировини за низькими цінами, її переробки та продажу готових продуктів за максимально високими цінами.

За способом організації виділяють залежну та незалежну підприємницьку діяльність.

Залежна підприємницька діяльність, або франчайзинг (від французького franchese – пільга, привілеї) здійснюється на основі ліцензії. Виділяють три її види:

  • товарний франчайзинг, коли підприємець отримує право у провідної фірми на продаж товарів з її торговельною маркою;
  • виробничий франчайзинг здійснюється на основі ліцензії на виробництво товару незалежної фірми (сировина і матеріали купуються у фірми);
  • діловий франчайзинг, коли купується франшиза на вид діяльності.

Така підприємницька діяльність має певні переваги: підприємець користується вже перевіреними методами; зменшується ступінь ризику; нагромаджується підприємницький досвід.

Незалежна підприємницька діяльність здійснюється самостійно і грунтується на власних підприємницьких ідеях.

За організаційними формами виділяють такі види підприємницької діяльності: діяльність із створення і функціонування нових підприємств; підприємницька діяльність в уже створених і функціонуючих організаційних структурах; об’єднання існуючих підприємств на основі спільних інтересів.

Підприємницька діяльність класифікується також за сферою організаційних новацій: наукова, аграрна, фінансова, промислова, страхова, посередницька, торговельна.

Згідно з чинним законодавством України підприємництво здійснюється в будь-яких організаційних формах за вибором підприємця: індивідуальна, сімейна, приватна, колективна, спільна, державна.

З огляду на способи та методи досягнення цілей підприємницька діяльність поділяється на позитивну і негативну. Перший тип пов’язаний з цивілізованим шляхом одержання прибутку за рахунок наданих суспільством можливостей обміну і називається конструктивним підприємництвом. Така діяльність асоціюється з поняттям економічної культури і спрямована на забезпечення інтересів суспільства. Другий тип характеризується насильницькою поведінкою, насильницькими методами отримання максимального прибутку, несумісними з існуючими нормами моралі та етики.

Виділяють два види негативного підприємництва: насильницька діяльність, пов’язана із силовими методами одержання благ, та тіньова економіка з такими складовими: неофіційна економіка – легальна діяльність, не фіксована офіційною статистикою; фіктивна економіка – пов’язана з ошукуванням, так зване шахрайство. За висновками американських вчених, вона завдає значно більших збитків суспільству, ніж насильницька діяльність; „підпільна економіка“ включає заборонені законом види діяльності.

За складом учасників виділяють спільну підприємницьку діяльність, яка здійснюється за участю партнерів двох або декількох країн. Спільне підприємництво забезпечує доступ до новітніх технологій, машин, устаткування.

Comments are closed.