Види приватних сільськогосподарських підприємств

Види приватних сільськогосподарських підприємствЗаконом України „Про підприємства в Україні” відповідно до діючих форм власності визначено, що в Україні можуть діяти підприємства таких видів: індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне комунальне (засноване на власності адміністративно-комунальних одиниць), державне (засноване на загальнодержавній власності), спільне підприємство та підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав.

При цьому приватним визначене підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, з правом наймання робочої сили. Останнім (правом наймання робочої сили) воно відрізняється від індивідуального підприємства, яке діє виключно на праці його засновника, тобто без залучення сторонніх працівників.
Однією з найістотніших особливостей приватного сільськогосподарського підприємства є схильність співпрацювати з ним комерційних банківських структур, вітчизняних і зарубіжних інвесторів, які надаватимуть йому кредити, вкладатимуть у нього власний капітал з більшою зацікавленістю, ніж це має місце щодо теперішніх колективних та інших недержавних сільськогосподарських підприємств. У цьому одна з переваг приватних агроформувань.

Comments are closed.