Види рахунків в установах байку, які може мати підприємство

Види рахунків в установах байку, які може мати підприємствоВідкриття рахунків відбувається згідно з інструкцією про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків, затвердженою постановою правління НБУ від 1 лютого 1998 р. №36. Згідно із цим документом відкриття рахунків здійснюється за відповідним договором довільної форми, що укладається між суб’єктами підприємницької діяльності та банком. Але він повинен мати такі обов’язкові відомості: реквізити сторін, номер та вид рахунку, умови відкриття та закриття, види послуг, що надаються банком, зобов’язання сторін, відповідальність за невиконання зобов’язань та умови, за якими договір може бути розірваний. Договір може мати й інші положення за домовленістю сторін.

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам для здійснення усіх видів банківських операцій.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам та їх відокремленим підрозділам, яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевих бюджетів для цільового використання.

Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі як юридичним, так і фізичним особам у будь-якій установі банку, що має право видавати кредити, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Нерезидентам – юридичним та фізичним особам кредитні рахунки в національній валюті не відкриваються. Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, які надані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.

Депозитні рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок.

Comments are closed.