Відображення у бухгалтерському обліку інвентаризаційних різниць

Відображення у бухгалтерському обліку інвентаризаційних різницьДля визначення результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства за участю інвентаризаційної комісії складає порівняльні відомості щодо цінностей, фактична наявність яких при інвентаризації відхиляється від даних обліку.

До складання порівняльних відомостей і визначення результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства перевіряє всі підрахунки в інвентаризаційних описах (актах). Виявлені помилки у цінах, таксуванні та підрахунках повинні бути виправлені й завірені підписами всіх членів інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальних осіб.

У порівняльних відомостях відображаються відхилення між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів (актів). Лишки і нестачі цінностей в порівняльних відомостях наводяться за обліковою оцінкою.

Щодо лишків і нестач, а також втрат, пов’язаних із закінченням термінів позовної давності дебіторської заборгованості, інвентаризаційна комісія повинна мати письмові пояснення відповідних працівників.
Інвентаризаційна комісія перевіряє правильність складання порівняльних відомостей, на підставі одержаних пояснень встановлює характер виявлених лишків, нестач, втрат і псування цінностей. Висновки та пропозиції про покриття нестач за рахунок лишків та регулювання встановлених різниць комісія відображає у протоколі.

Порядок врегулювання інвентаризаційних різниць:

  1. Втрати цінностей у межах установлених норм визначаються після покриття нестач за рахунок лишків з пересортиці.
  2. Якщо після зарахування лишків з пересортиці все одно виявилася нестача цінностей, то норми природних втрат повинні застосовуватись тільки до цінностей, нестачу яких встановлено. Нестача цінностей в межах встановлених норм природних втрат списується на витрати виробництва й обігу. При відсутності норм втрати розглядаються як понаднормативна нестача.
  3. Понаднормативна нестача цінностей, а також втрати від їх псування відшкодовуються винними особами відповідно до порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Матеріали про нестачі та втрати, що виникли внаслідок зловживань, протягом 5 днів підлягають передачі органам попереднього слідства, а на суму виявлених нестач і втрат подається цивільний позов.
  4. Якщо винних не встановлено або суд не задовольнив помиї про відшкодування, то понаднормативні нестачі цінностей та втрати від їх псування (включаючи готову продукцію) списуються па результати господарської діяльності.
  5. Основні засоби, нематеріальні активи, матеріальні цінності, грошові кошти і документи та інші активи, що виявились у надлишку, підлягають оприбуткуванню і зарахуванню на результати господарської діяльності.

Comments are closed.