Відображення в обліку операції оренди майна

Відображення в обліку операції оренди майнаНові підприємства, утворені на базі реорганізованого КСП, для проведення господарської діяльності та експлуатації майнового комплексу колишнього КСП вступають у договірні відносини з власниками цього майна – фізичними особами, які отримали свої майнові паї в натурі при припиненні членства в КСП.
У разі виходу із складу КСП більшості його членів або реорганізації підприємства майно, що становить суму майнових паїв громадян, які не стали засновниками нового підприємства, виділяється цілісним майновим комплексом відповідно до структури пайового фонду.

Згідно з чинними нормативно-правовими актами об’єктом оренди можуть бути тільки основні засоби. Основні засоби, взяті в оренду цілісним майновим комплексом у колективу співвласників майна колишнього КСП, у новоствореному підприємстві беруть на облік на підставі договору оренди та за актом приймання-передавання основних засобів, до якого додаються інвентарні картки обліку основних засобів. Ці об’єкти зараховуються за вартістю оцінки по дебету рахунку 01 на субрахунки „Орендовані основні засоби 1 групи“, „Орендовані основні засоби 2 групи“, „Орендовані основні засоби 3 групи“ і кредиту рахунку 02, субрахунки „Знос орендованих основних засобів 1 групи“, „Знос орендованих основних засобів 2 групи“, „Знос орендованих основних засобів 3 групи“ – в сумі їх зносу та кредиту рахунку 88 „Фонди спеціального призначення“, субрахунок „Фонд в орендованих основних засобах“ – на їх залишкову вартість.

Амортизація на орендовані основні засоби не нараховується (крім основних засобів, що знаходяться у фінансовій оренді). За користування основними засобами орендар повинен сплачувати орендну плату, сума якої відображається по дебету рахунків обліку витрат виробництва та кредиту рахунку 76 „Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами“, субрахунок „Розрахунки з орендної плати“.

Укладання договорів оренди безпосередньо з кожним власником передбачає наявність у кожного з них конкретно визначених об’єктів власності. У цьому випадку прийняті в оренду основні фонди зараховуються на позабалансовий рахунок 001 „Орендовані основні засоби“ за балансовою залишковою і первісною вартістю орендодавця, що зазначається у договорі оренди.

Comments are closed.