Відображення в обліку придбання підприємством активів на умовах товарного кредиту або відстрочки платежу

Відображення в обліку придбання підприємством активів на умовах товарного кредиту або відстрочки платежуУкладанню договору купівлі-продажу основних і обігових засобів та незавершеного будівництва передує створення узгоджувальної комісії з представників підприємства та колективу співвласників майна колишнього КСП. Комісія за результатами інвентаризації або за даними обліку визначає номенклатуру та обсяг обігових засобів, що викуповуються новоствореним підприємством і складає протокол погодження ціни, в якому вартість оборотних засобів, що підлягають викупу, узгоджується з рівнем договірних цін, які склалися на дату укладання договору купівлі-продажу. Незавершене виробництво оцінюється виходячи з рівня цін на витрачені покупні товарно-матеріальні цінності, а корми, на які не встановлені договірні ціни, оцінюються виходячи з їх кормової поживності. Для визначення ціни продажу незавершеного виробництва використовуються дані бухгалтерського обліку, або вартість цих об’єктів визначається незалежним експертом чи спеціалістами бюро технічної інвентаризації. Для визначення продажної вартості об’єктів основних засобів, крім основного стада, яке може бути оцінене виходячи з договірних цін на м’ясо в живій масі, обов’язково залучають незалежного експерта. Протокол погодження ціни на основні й обігові засоби та незавершене будівництво підписується всіма членами узгоджувальної комісії і є обов’язковим додатком до договору купівлі-продажу. Комісія також розробляє графік платежів підприємства за придбане майно.

Право власності на об’єкти основних засобів, що підлягають викупу, переходить до підприємства після укладення договору з моменту підписання акта приймання-передавання. Основні засоби оприбутковуються на підставі цього акта по дебету рахунку 01 „Основні засоби“ на відповідні субрахунки та кредиту рахунку 76 „Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами“, субрахунок „Розрахунки за отримані основні засоби“ за оціночною вартістю. Знос (щодо відповідних об’єктів) основних засобів відображається по дебету рахунку 01 „Основні засоби“, відповідні субрахунки, та кредиту рахунку 02 „Знос (амортизація) майна“ на відповідних субрахунках. Амортизація щодо зазначених основних засобів відображається по дебету рахунків обліку витрат виробництва і обігу та кредиту рахунку 02 „Знос (амортизація) майна“.

Вартість оборотних засобів та незавершеного виробництва, що підлягають викупу, підприємство відображає по дебету відповідних рахунків обліку виробничих запасів і витрат, готової продукції і товарів (05-12,40,41,20,23,60-79 та ін) та кредиту рахунків 13 „Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів“ і 76 „Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами“, субрахунок „Розрахунки з викупу оборотних фондів та незавершеного будівництва“.

Перерахування підприємством плати за придбані основні та оборотні засоби й незавершене виробництво відображається по дебету рахунку 76 „Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами“ і кредиту рахунку 50 „Каса“ або рахунку 46 „Реалізація“ (в разі видачі натурою). Одночасно здійснюється запис по дебету рахунків 81 „Використання прибутку“, 98 „Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років“ у кореспонденції з рахунком 88 „Фонди спеціального призначення“, субрахунок „Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей“.

Comments are closed.