Використання коштів від плати за землю

Використання коштів від плати за землюКошти від плати за землю, що надходять на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів, використовуються для фінансування заходів з раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів; ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель; створення земельного інноваційного фонду; відшкодування витрат власників землі та землекористувачів, пов’язаних з господарюванням на землях гіршої якості; економічного стимулювання власників землі та землекористувачів за поліпшення якості земель, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду; надання пільгових кредитів, часткового погашення позичок та компенсації втрат доходів власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації земель, порушених не з їх вини; проведення земельної реформи, а також для земельно- господарського устрою, розробки містобудівної документації і розвитку інфраструктури населених пунктів.

Кошти від земельного податку, що централізуються, спрямовуються на розробку і виконання державних програм з раціонального використання земель, підвищення родючості грунтів, на відшкодування власникам і землекористувачам витрат, пов’язаних із господарюванням на землях гіршої якості, охорону земельних ресурсів у комплексі з іншими природоохоронними заходами, розвиток загальнодержавної та регіональної інфраструктури, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторигу земель, а також проведення земельної реформи.

За нецільове використання коштів, що надходять від земельного податку у відповідний бюджет, фінансовими органами нараховується штраф у розмірі 100% використаних сум.

Comments are closed.