Виписка податкових накладних фізичним особам при реалізації їм за готівку сільськогосподарської продукції

Виписка податкових накладних фізичним особам при реалізації їм за готівку сільськогосподарської продукціїЗаконом передбачено, що платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну, яка складається у двох примірниках в момент виникнення податкових зобов’язань продавця. Податкова накладна є звітним податковим документом. Якщо покупець не зареєстрований як платник ПДВ, продавець складає податкову накладну, але всі примірники таких накладних зберігаються у продавця. При цьому в рядках „Індивідуальний податковий номер покупця“ і „Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість“ робиться позначка „X“. Два примірники податкових накладних зберігаються в бухгалтерії сільськогосподарського підприємства, яке реалізувало за готівку сільськогосподарську продукцію.

Крім податкової накладної, виписується у двох примірниках накладна внутрішньогосподарського призначення і прибутковий касовий ордер на надходження готівки в касу. Один примірник
накладної внутрішньогосподарського призначення разом з кви-танцією до прибуткового касового ордера вручається покупцеві і є підставою для одержання продукції з комори підприємства. Якщо вартість реалізованої продукції не перевищує 20 грн., то податкові накладні не виписуються.

Comments are closed.